Świadczenie usług obsługi serwisowej urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest:
a. świadczenie (zgodnie z potrzebami Zamawiającego) usług w zakresie przeglądów technicznych, adiustacji oraz napraw urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu eksploatowanych w jednostkach Komendy Stołecznej Policji – dotyczy zadania nr 1,2,3;
b. świadczenie (zgodnie z potrzebami Zamawiającego) usług w zakresie przeglądów technicznych, adiustacji, wzorcowania oraz napraw urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu eksploatowanych w jednostkach Komendy Stołecznej Policji – dotyczy zadania nr 4.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na 4 zadania:
a) Zadanie nr 1 – Usługa przeglądu, adiustacji i naprawy analizatora wydechu Alco Blow w liczbie 288 sztuk,
b) Zadanie nr 2 – Usługa przeglądu, adiustacji i naprawy analizatora wydechu iBlow w liczbie 16 sztuk,
c) Zadanie nr 3 – Usługa przeglądu, adiustacji i naprawy analizatora wydechu Drager 6510F w liczbie 23 sztuk,
d) Zadanie nr 4 – Usługa przeglądu, adiustacji, naprawy i wzorcowania analizatora wydechu AlcoQuant 6020 plus w liczbie 13 sztuk.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.05.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się