„Nasadzenia drzew i krzewów na terenach gminnych Miasta Tychy w br. wraz z pielęgnacją DĘBU WOLNOŚCI do końca 2018 r.”

» Opis zapytania

Zadanie nr 1:
Nasadzenia drzew na podstawie wniosku z Programu Zielone Podwórka pt. Zieleń wysoka – uzupełnienie drzewostanu w Parku św. Franciszka i Klary w Tychach.
Zakres prac objętych zamówieniem: zakup, transport i sadzenie drzew liściastych, form naturalnych na terenie płaskim z zaprawą dołów.

Zadanie nr 2:
Nasadzenia dębu szypułkowego (Quercus robur) i krzewów jako uzupełnienia braków po wypadach przy alei w pobliżu Pomnika Katyń, ul. Tischnera w Tychach.
Zakres prac objętych zamówieniem: nasadzenia obejmują uzupełnienia braków roślinnych po wypadach w trakcie sezonu wegetacyjnego.

Zadanie nr 3:
Wymiana DĘBU WOLNOŚCI rosnącego przy Al. Niepodległości w Tychach wraz z jego pielęgnacją do końca 2018 r.
Zakres prac objętych zamówieniem: usunięcie chorego drzewa, wymiana chorego drzewa na zdrowy okaz wraz z pielęgnacją po posadzeniu do końca 2018 r.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.05.2018 | 10:15


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się