Zakup obuwia na 2018 rok dla PGE GiEK SA Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

» Opis zapytania

Opis zamówienia: BUTY FILCOWO-GUMOWE-38 - 1,00 komplet
BUTY FILCOWO-GUMOWE-40 - 1,00 komplet
BUTY FILCOWO-GUMOWE-41 - 13,00 komplet
BUTY FILCOWO-GUMOWE-42 - 21,00 komplet
BUTY FILCOWO-GUMOWE-43 - 26,00 komplet
BUTY FILCOWO-GUMOWE-44 - 10,00 komplet
BUTY FILCOWO-GUMOWE-45 - 8,00 komplet
BUTY FILCOWO-GUMOWE-46 - 2,00 komplet
BUTY GUMOWE DAMSKIE-37 - 3,00 komplet
BUTY GUMOWE DAMSKIE-38 - 2,00 komplet
BUTY GUMOWE DAMSKIE-39 - 5,00 komplet
BUTY GUMOWE OCIEPL.-41 - 12,00 komplet
BUTY GUMOWE OCIEPL.-42 - 5,00 komplet
BUTY GUMOWE OCIEPL.-43 - 5,00 komplet
BUTY GUMOWE OCIEPL.-44 - 2,00 komplet
BUTY GUMOWE OCIEPL.-46 - 5,00 komplet
BUTY GUMOWE-39 - 1,00 komplet
BUTY GUMOWE-40 - 4,00 komplet
BUTY GUMOWE-41 - 4,00 komplet
BUTY GUMOWE-42 - 5,00 komplet
BUTY GUMOWE-43 - 7,00 komplet
BUTY GUMOWE-44 - 6,00 komplet
BUTY PROFILAKTYCZNE-36 - 1,00 komplet
BUTY PROFILAKTYCZNE-37 - 5,00 komplet
BUTY PROFILAKTYCZNE-38 - 9,00 komplet
BUTY PROFILAKTYCZNE-39 - 10,00 komplet
BUTY PROFILAKTYCZNE-40 - 4,00 komplet
BUTY PROFILAKTYCZNE-41 - 1,00 komplet
BUTY PROFILAKTYCZNE-42 - 1,00 komplet
BUTY PROFILAKTYCZNE-45 - 1,00 komplet
KLAPKI ŁAZIENNE-37 - 14,00 komplet
KLAPKI ŁAZIENNE-38 - 8,00 komplet
KLAPKI ŁAZIENNE-39 - 17,00 komplet
KLAPKI ŁAZIENNE-40 - 31,00 komplet
KLAPKI ŁAZIENNE-41 - 57,00 komplet
KLAPKI ŁAZIENNE-42 - 134,00 komplet
KLAPKI ŁAZIENNE-43 - 153,00 komplet
KLAPKI ŁAZIENNE-44 - 56,00 komplet
KLAPKI ŁAZIENNE-45 - 33,00 komplet
KLAPKI ŁAZIENNE-46 - 13,00 komplet
KLAPKI ŁAZIENNE-47 - 3,00 komplet
OBUWIE PROFILAKTYCZNE-43 - 1,00 komplet
PÓŁBUTY DAMSKIE-36 - 1,00 komplet
PÓŁBUTY DAMSKIE-37 - 11,00 komplet
PÓŁBUTY DAMSKIE-38 - 11,00 komplet
PÓŁBUTY DAMSKIE-39 - 12,00 komplet
PÓŁBUTY DAMSKIE-40 - 7,00 komplet
PÓŁBUTY DAMSKIE-41 - 3,00 komplet
PÓŁBUTY MĘSKIE-40 - 6,00 komplet
PÓŁBUTY MĘSKIE-41 - 15,00 komplet
PÓŁBUTY MĘSKIE-42 - 40,00 komplet
PÓŁBUTY MĘSKIE-43 - 30,00 komplet
PÓŁBUTY MĘSKIE-44 - 24,00 komplet
PÓŁBUTY MĘSKIE-45 - 15,00 komplet
PÓŁBUTY MĘSKIE-46 - 5,00 komplet
TRZEWIKI DAMSKIE-37 - 10,00 komplet
TRZEWIKI DAMSKIE-38 - 8,00 komplet
TRZEWIKI DAMSKIE-39 - 6,00 komplet
TRZEWIKI DAMSKIE-40 - 5,00 komplet
TRZEWIKI OCIEPL.DAMSKIE-37 - 1,00 komplet
TRZEWIKI OCIEPL.DAMSKIE-38 - 4,00 komplet
TRZEWIKI OCIEPL.DAMSKIE-39 - 3,00 komplet
TRZEWIKI OCIEPL.MĘSKIE-41 - 5,00 komplet
TRZEWIKI OCIEPL.MĘSKIE-42 - 14,00 komplet
TRZEWIKI OCIEPL.MĘSKIE-43 - 16,00 komplet
TRZEWIKI OCIEPL.MĘSKIE-44 - 5,00 komplet
TRZEWIKI OCIEPL.MĘSKIE-45 - 4,00 komplet
TRZEWIKI OCIEPL.MĘSKIE-46 - 3,00 komplet
TRZEWIKI ROB.-40 - 24,00 komplet
TRZEWIKI ROB.-41 - 56,00 komplet
TRZEWIKI ROB.-42 - 141,00 komplet
TRZEWIKI ROB.-43 - 154,00 komplet
TRZEWIKI ROB.-44 - 87,00 komplet
TRZEWIKI ROB.-45 - 38,00 komplet
TRZEWIKI ROB.-46 - 19,00 komplet
TRZEWIKI ROB.-47 - 6,00 komplet
TRZEWIKI SKÓRZA.Z/NOSK.-40 - 3,00 komplet
TRZEWIKI SKÓRZA.Z/NOSK.-41 - 11,00 komplet
TRZEWIKI SKÓRZA.Z/NOSK.-42 - 22,00 komplet
TRZEWIKI SKÓRZA.Z/NOSK.-43 - 36,00 komplet
TRZEWIKI SKÓRZA.Z/NOSK.-44 - 13,00 komplet
TRZEWIKI SKÓRZA.Z/NOSK.-45 - 4,00 komplet
TRZEWIKI SKÓRZA.Z/NOSK.-46 - 2,00 komplet
TRZEWIKI SPAW.-41 - 1,00 komplet
TRZEWIKI SPAW.-42 - 4,00 komplet
TRZEWIKI SPAW.-43 - 1,00 komplet
TRZEWIKI SPAW.-44 - 2,00 komplet
TRZEWIKI GUMOWE OCIEPL.-40 - 10,00 komplet
TRZEWIKI GUMOWE OCIEPL.-41 - 9,00 komplet
TRZEWIKI GUMOWE OCIEPL.-42 - 24,00 komplet
TRZEWIKI GUMOWE OCIEPL.-44 - 13,00 komplet
TRZEWIKI GUMOWE OCIEPL.-43 - 31,00 komplet
TRZEWIKI GUMOWE OCIEPL.-45 - 8,00 komplet
TRZEWIKI GUMOWE OCIEPL.-46 - 6,00 komplet
TRZEWIKI GUMOWE OCIEPL.-48 - 1,00 komplet
TRZEWIKI MĘSKIE Z/PODNOS.-43 - 2,00 komplet
TRZEWIKI MĘSKIE Z/PODNOS.-42 - 5,00 komplet
TRZEWIKI MĘSKIE Z/PODNOS.-44 - 4,00 komplet
TRZEWIKI MĘSKIE Z/PODNOS.-46 - 1,00 komplet
KLAPKI KĄPIELOWE-36 - 2,00 komplet
BUTY KWASO-ŁUGO-ODP.-41 - 2,00 komplet
BUTY KWASO-ŁUGO-ODP.-42 - 4,00 komplet
BUTY KWASO-ŁUGO-ODP.-43 - 2,00 komplet
BUTY KWASO-ŁUGO-ODP.-46 - 1,00 komplet
BUTY KWASO-ŁUGO-ODP.-44 - 3,00 komplet
PÓŁBUTY MĘSKIE-39 - 1,00 komplet
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres30 dni
przez okres: 30 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.
Informacje o wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.
Kryteria oceny ofert: Zakup obuwia na 2018 rok dla PGE GiEK SA Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra :
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ
Termin wykonania zamówienia: do 5 miesięcy od przyjęcia zamówienia do realizacji
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Anna Galoch
Telefon kontaktowy: 447 377 342

Pliki do pobrania:Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.05.2018 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne
  • Obuwie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się