Przebudowa i rozbudowa istniejącego węzła osadowego poprzez zabudowę urządzenia odwadniającego (wirówki dekantacyjnej) wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi na oczyszczalni ścieków w Pułtusku

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja stacji odwadniania osadu w oczyszczalni ścieków w Pułtusku. Istniejąca stacja jest wyeksploatowana i należy wymienić ją na nową. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) dostarczenie, zamontowanie i uruchomienie fabrycznie nowej wirówki wraz z niezbędnymi instalacjami i wyposażeniem. Główne parametry technologiczne zamówienia - wymagana wydajność instalacji:
Hydrauliczna – 20 m3/h
Masowa – 500 kg sm/h.
Charakterystyka osadów do odwirowywania.
Osady ściekowe po tlenowej stabilizacji, osad nadmierny;
- zawartość suchej masy – 1,5do 3,0%,0
-zawartość części organicznych do 76%.

2) roboty budowlane budynku stacji wyszczególniono w część IV SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.
Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.07.2018 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się