„Utrzymanie i konserwacja drewnianych urządzeń oraz urządzeń do odłowu dzików w kompleksach leśnych m.st. Warszawy.”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie i konserwacja istniejącej infrastruktury turystycznej i wyposażenia ścieżek służących edukacji przyrodniczo-leśnej oraz elementów ochrony ekosystemów kompleksów leśnych m.st. Warszawy. Utrzymanie i konserwacja urządzeń służących do odłowu nadmiernie zagęszczonej populacji dzików.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
• czynności konserwacyjne, w celu utrzymania w stanie używalności wszystkich urządzeń służących turystycznemu, rekreacyjnemu, zabawowemu i dydaktycznemu zagospodarowaniu lasu oraz służących do odłowu nadmiernej populacji dzików,
• jednokrotne malowanie impregnatem drewnianych urządzeń,
• likwidację urządzeń, które przestały spełniać swoją funkcję, stanowią zagrożenie lub ich stan nie pozwala na przywrócenie im pierwotnej funkcji.
Wykaz czynności wraz z formularzem cenowym określone są w załączniku nr 3a do druku oferty dla części 1 i załączniku 3b do druku oferty dla części 2 zamówienia.
Wskazania wykonawcze zawarte są w załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia;
Charakterystykę obwodów leśnych oraz wykaz czynności z podziałem na obwody leśne przedstawiono w załączniku nr 1a do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.05.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się