Przygotowanie posiłków dla Przedszkola Niepublicznego „Wesołe Sówki” w Legionowie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie posiłków dla Przedszkola Niepublicznego „Wesołe Sówki” w Legionowie w zakresie: 1) dzierżawa pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia kuchni w Przedszkolu Niepublicznym „Wesołe Sówki”; ul. Jagiellońska 40, Legionowo 2) prowadzenie żywienia zbiorowego zamkniętego dla dzieci 3-5 letnich w Przedszkolu Niepublicznym „Wesołe Sówki”; ul. Jagiellońska 40, 3) dostawa gotowych posiłków dla oddziału Przedszkola Niepublicznego „Wesołe Sówki” przy Al. 1 Dywizji Zmechanizowanej 16. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi projekt umowy załącznik nr 2 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.05.2018 | 11:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się