Dostawa wraz z rozładunkiem zastawy stołowej do AMW REWITA Sp. z o.o. Oddział Rewita Zakopane

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem zastawy stołowej do AMW REWITA Sp. z o.o. Oddziału Rewita Zakopane ul. Nędzy-Kubińca 101, 34-511 Kościelisko.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający zastrzega, że dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane przepisami prawa aktualne zezwolenie dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski, dopuszczające do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, któremu ma służyć. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy. Wykonawca składając ofertę gwarantuje, że dostarczony przedmiot zamówienia będzie pierwszej jakości, wolny od wad i zgodny z wymaganiami Zamawiającego szczegółowo opisanymi w formularzu cenowym. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia zorganizowanym przez siebie transportem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas załadunku, transportu i rozładunku.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.05.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria kuchenne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się