Wycinka 65 sztuk drzew przy ul. Ksiecia Bolka I w Kamiennej Górze

» Opis zapytania

Nazwa: Wycinka 65 szt. drzew oraz uporządkowanie terenu
Opis: Wycinka drzew
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
Termin realizacji usługi (do 25 maja 2018 r., proszę potwierdzić)
Dysponowanie osobami posiadajacymi uprawnienia do pracy z uzyciem pilarek oraz aktualne badania wysokościowe (zgodnie z warunkami opisanymi w zapytaniu, proszę uzupełnić odpowiedni punkt oświadczenia i potwierdzić)
Dysponowanie odpowiednim sprzetem do wykonania zamówienia (zgodnie z warunkami opisanymi w zapytaniu, proszę uzupełnić odpowiedni punkt oświadczenia i potwierdzić)
Ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalnosci gospodarczenj na min. 100000,00 zł (proszę potwierdzić i załączyć skan dokumentu)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.05.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się