Dostawa grysu, klińca , tłucznia i mieszanki kruszywa łamanego

» Opis zapytania

Opis przedmiotu zamówienia.

Dostawa grysu, klińca i tłucznia oraz mieszanki kruszywa łamanego

Część 1. - grys dolomitowy, andezytowy – płukany:
-frakcja grysu : 2,0 – 5,0 mm; 4,0 - 8,0 mm;,
Część 2 - kliniec bez zanieczyszczeń i tłuczeń bez zanieczyszczeń:
-frakcja klińca 5-31,5 mm
-frakcja tłucznia 31,5-63 mm i 20 -40 mm,
część3.- mieszanka kruszywa łamanego 0-31,5 mm;
-zastosowanie do robót drogowych o właściwościach podanych w tabeli 1 SOPZ
-zastosowanie do robót drogowych wg normy PN-EN –13043:2004
ZAKRES DOSTAWY I WIELKOŚĆ DOSTAWY :
Część 1. grys dolomitowy, andezytowy – płukany:
-frakcja : 2,0 – 5,0 mm – do 680t;
-frakcja :4,0 - 8,0 mm - do 600t ,
Część 2. kliniec bez zanieczyszczeń -frakcja 5-31,5 mm do 150t,
tłuczeń bez zanieczyszczeń -frakcja tłucznia 31,5-63 mm -50t i 40 -60 mm do 15t
Część 3. mieszanka kruszywa łamanego 0-31,5 mm do 350 t,
SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Miejscem wykonania Zamówienia jest plac składowania – loco ODM Pilzno i ODM Brzostek
i baza materiałowa Straszęcin.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.05.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Kamień

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się