Zakup i dostawa Amberlyst A21

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa Amberlyst A21 w ilości 1800 litrów

Termin dostawy maj 2018 r.

Sposób i miejsce dostaw: CIP Krupski Młyn, ul. Krasickiego 11 (zgodnie z Incoterms 2010).

Wykonawca może zwrócić się drogą elektroniczną w SWZ do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ (w tym zgłoszenie propozycji zmian do Projektu umowy) w terminie określonym w SWZ jako "ostateczny termin zadawania pytań".

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.05.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się