Zakup danych telemetrycznych z monitoringu programowo-spotowego kanału Active Family w okresie od dnia podpisania umowy do 9 kwietnia 2019 r.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup danych telemetrycznych z monitoringu programowo-spotowego kanału Active Family w okresie od dnia podpisania umowy do 9 kwietnia 2019 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wzór umowy (wraz z Załącznikiem) stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.05.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się