ŚWIADCZENIE USŁUG ŻYWIENIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWYWANIA I DOSTARCZANIA GOTOWYCH POSIŁKÓW (CAŁODOBOWE WYŻYWIENIE) DLA PACJENTÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIERPCU

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przygotowania, transportu całodziennych wyporcjowanych posiłków dla pacjentów szpitala SPZZOZ w Sierpcu, a także dystrybucja posiłków, w tym:
a) dowóz i dostarczenie posiłków bezpośrednio do kuchenek poszczególnych oddziałów szpitalnych oraz pomoc w rozładunku na wózki oddziałowe;
b) odbiór i utylizacja odpadów pożywieniowych.
1.2.Szczegółowy opis przedmiotu zawarty jest w Załączniku nr 8 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.05.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się