Profilowanie wraz z umacnianiem tłuczniem betonowym lub o podobnej twardości z nakładką z betonu asfaltowego, wraz z regulacją studni kolektorowych, nawierzchni gruntowych ulic gminnych na terenie miasta Gniezna

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia: „Profilowanie wraz z umacnianiem tłuczniem betonowym lub o podobnej twardości z nakładką z betonu asfaltowego, wraz z regulacją studni kolektorowych, nawierzchni gruntowych ulic gminnych na terenie miasta Gniezna”
2. Wymagany okres rękojmi na wykonane usługi wynosi min. 36 miesięcy do max. 60 od dnia odebrania przez Zamawiającego usługi i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera niniejsza siwz, w tym załącznik nr 7 Zestawienie ulic do umocnienia.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.05.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się