Konserwacja drzewostanu parkowego i przyulicznego na terenie miasta Puławy.

» Opis zapytania

ZAMÓWIENIE ZOSTAŁO PODZIELONE NA TRZY CZĘŚCI:

CZĘŚĆ 1.
„ Konserwacja drzewostanu parkowego i przyulicznego na terenie miasta Puławy w zakresie pielęgnacji drzew i krzewów w pasach drogowych dróg gminnych i terenach powiązanych z pasami drogowymi w strefie miejskiej, tj. w ulicach: Sienkiewicza, Kniaźnina, Zabłockiego, Gościńczyk, Kaznowskiego, wg ekspertyzy – w ul. Gałczyńskiego oraz interwencyjnie – w ul. Gdańskiej w Puławach – obejmująca łącznie 343 szt. drzew (362 pni) oraz 4 szt. krzewów”.

CZĘŚĆ 2.
„Konserwacja drzewostanu parkowego i przyulicznego na terenie miasta Puławy w zakresie pielęgnacji drzew i krzewów w pasach drogowych dróg gminnych i terenach powiązanych z pasami drogowymi w strefie miejskiej, tj. w ulicach: Mickiewicza, Nałkowskiej, Żeromskiego, Kaniowczyków, Kraszewskiego, Reymonta, Konopnickiej, Składowej i Kolejowej w Puławach - obejmująca łącznie 358 szt. drzew (481 pni) oraz 74 szt. krzewów większych i krzewy na pow. 67m2”

CZĘŚĆ 3.
„Konserwacja drzewostanu parkowego i przyulicznego na terenie miasta Puławy w zakresie pielęgnacji drzew starszych w obrębie parków, skwerów i zieleni miejskiej w tym w strefie konserwatorskiej oraz konserwacja pomników przyrody na terenie miasta Puławy, w tym pielęgnacja 89 szt. drzew (106 pni) na terenie: Błoni miejskich, skweru przy ul. Partyzantów, skweru przy ul. Sieroszewskiego, Parku Solidarności, skweru przy ul. Słowackiego, Skweru Niepodległości, bulwaru nad Wisłą oraz pomników przyrody w Puławach”.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.05.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się