Przechowywanie i utrzymanie w należytym stanie pojazdów mechanicznych zabezpieczonych i uznanych za dowody rzeczowe w postępowaniach przygotowawczych prowadzonych przez Prokuratora Rejonowego w Koszalinie.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie całodobowego przechowywania pojazdów mechanicznych uznanych za dowody rzeczowe w postępowaniach przygotowawczych prowadzonych przez Prokuratora Rejonowego w Koszalinie.Wykonawca zapewni dozór nad pojazdami mechanicznymi zabezpieczonych i uznanych za dowody rzeczowe w postępowaniach przygotowawczych prowadzonych przez Prokuratora Rejonowego w Koszalinie i zabezpieczy je przed wszelkimi zniszczeniami oraz podejmie wszelkie środki w celu ich ochrony przed wszelkimi uszkodzeniami i szkodami. Przez cały okres trwania umowy Wykonawca ponosić będzie całkowitą odpowiedzialność za wszelkie ryzyko a w szczególności pożaru, zalania, powodzi, gradu, kradzieży, uszkodzenia i/lub zniszczenia.Objęte niniejszym zamówieniem przechowywanie pojazdów mechanicznych musi być realizowane na parkingu, który spełnia niżej wymienione wymagania: Usytuowany jest na terenie utwardzonym, ogrodzonym w sposób zabezpieczający przed dostaniem się osób postronnych i oświetlonym lub innym tego rodzaju obiekcie budowlanym (budynek, hala, wiata), na którym znajduje się powierzchnia zadaszona magazynowa lub wydzielone pomieszczenie umożliwiające przechowywanie pojazdów mechanicznych lub ich części; Całodobowo dozorowany, Całodobowo monitorowany poprzez system wizyjny, także w niedziele i święta, Posiada dostęp do stałej łączności telefonicznej komórkowej bądź stacjonarnej,Posiada wydzielony sektor przeznaczony wyłącznie na potrzeby prokuratury z możliwością przechowywania samochodów osobowych, ciężarowych oraz innych środków transportu, Drogi wewnętrzne parkingu, bramy i droga dojazdowa z drogi publicznej umożliwiająca poruszanie się i manewrowanie samochodem osobowym, ciężarowym, Zamawiający wymaga, aby parking był usytuowany w odległości do 20 km od siedziby Prokuratury Rejonowej w Koszalinie. Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia dowodów rzeczowych na parking na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Na pisemne żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wydania dowodu rzeczowego osobie wskazanej w tym piśmie i po sprawdzeniu jej tożsamości. Wykonawca zobowiązuje się do: uniemożliwienia dostępu do dowodów rzeczowych innym osobom niż pracownicy Wykonawcy zatrudnieni na parkingu lub osobom pisemnie upoważnionym przez Zamawiającego,prowadzenia dokumentacji potwierdzającej przyjęcie oraz wydanie dowodu rzeczowego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.05.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi utrzymania i serwis pojazdów, łodzi i samolotów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.