Zakup elementów systemu sygnalizacji pożaru dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów

» Opis zapytania

Opis zamówienia: CZUJKA DYMU IQ8 802371 OPT. - 100,00 sztuka
GNIAZDO CZUJKA STANDARD 805590 P.POŻ. - 100,00 sztuka
PUSZKA RK 9062/PO ODGAŁĘŹNA P/POŻ HENSEL - 35,00 sztuka
CZUJKA OPTYCZNO-TEMP.2T NR KAT.802374 - 100,00 sztuka
POKRYWA BEZP.PRZYCISKU ROP 781694 - 10,00 sztuka
SYGNALIZATOR AKUST.-OPT.ASSERTA> - 10,00 sztuka
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: Zgodnie z pkt 6.2.6.1 Procedury 10032/C odstąpiono od definiowania warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie przesłanek określonych w pkt. 6.3.4 Procedury 10032/C - pkt. 8 SIWZ
Informacje o wadium: Wadium można wnieść:

Kwota wadium:
- Zakup elementów systemu sygnalizacji pożaru dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów - brak [PLN]
Kryteria oceny ofert: Zakup elementów systemu sygnalizacji pożaru dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów:
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: Magazyn Zamawiającego
Termin wykonania zamówienia: Oczekiwany termin realizacji do 4 tygodni od przyjęcia Zamówienia przez Wykonawcę
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Robert Barański
Telefon kontaktowy: 44/ 737 73 21

Pliki do pobrania:

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.05.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt p. poż.

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się