zakup i dostawy gazów medycznych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy gazów medycznych, według opisu zawartego w zał. nr 1 do siwz: zakup i dostawa ciekłego tlenu medycznego, dzierżawa zbiornika kriogenicznego, wykonanie przeglądu wewnętrznej instalacji gazów medycznych oraz zakup i dostawa gazów medycznych w butlach wraz z dzierżawą butli: tlen medyczny, dwutlenek węgla medyczny, podtlenek azotu, argon, mieszanka do znieczulenia – w miesięcznym rozliczeniu ryczałtowym: stała równa miesięczna wartość brutto za cykliczne dostawy w okresie 36 miesięcy. W ramach przedstawionej kwoty brutto zamawiający oczekuje wydzierżawienie na okres trwania kontraktu nowej tablicy redukcyjnej tlenu medycznego, zamontowanie i uruchomienie w istniejącej tlenowni. Tablica powinna posiadać wszystkie wymagane certyfikaty
i zaświadczenia spełniając normę PN-EN ISO 13485:2016

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.05.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się