Zakup i dostawa środków i materiałów czystościowych oraz akcesoriów do sprzątania dla potrzeb SZPZLO Warszawa Praga Południe.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa środków i materiałów czystościowych oraz akcesoriów do sprzątania dla potrzeb SZPZLO Warszawa Praga Południe.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz cenowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ.
We wszystkich miejscach Załącznika Nr 1 do SIWZ, w których wskazano konkretną markę produktu lub nazwę własną, Zamawiający dodał zapis „lub równoważny”. Jedynym celem podania nazw własnych produktów lub ich marek jest przedstawienie standardów jakościowych oczekiwanych przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga zaoferowania produktów o dobrej jakości i o porównywalnych parametrach, które będą spełniały swoją rolę w jednostce ochrony zdrowia.
Podane w Załączniku nr 1 do SIWZ parametry należy traktować jako wzór spełniający minimalne wymagania. Proponowane przez Wykonawców produkty nie mogą posiadać parametrów gorszych od podanych jako wzór.
Zamawiający wymaga zaoferowania artykułów czystościowych posiadających stosowne atesty Państwowego Zakładu Higieny.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.05.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się