Zakup wraz z dostawą środków do mycia i dezynfekcji maszynowej dla Centralnej Sterylizatorni oraz środków czystości dla Działu Żywienia Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

» Opis zapytania

Zakup wraz z dostawą środków do mycia i dezynfekcji maszynowej dla Centralnej Sterylizatorni oraz środków czystości dla Działu Żywienia Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, stosownie do:
Pakietu nr 1 – Środki do mycia i dezynfekcji maszynowej dla Centralnej Sterylizatorni do myjni typu Innowa M3, M5 zalecane przez producenta, kompatybilne z centralnym systemem dozowania;
Pakietu nr 2 – Środki do mycia i dezynfekcji maszynowej dla Centralnej Stacji Łóżek do myjni typu UNICLEAN SL zalecane przez producenta;
Pakietu nr 3 – Środki myjące dla Działu Żywienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem asortymentu wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu asortymenowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 – Pakiet nr 1-3.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.05.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się