Dostawa sprzętu i materiałów gastronomicznych do placówek oświatowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i materiałów gastronomicznych do placówek oświatowych w projektach:
1) „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej (T) w Gminie Miejskiej Kraków”,
2) „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej (A) w Gminie Miejskiej Kraków'',
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
2. Szczegółowy wykaz i opis sprzętu i materiałów gastronomicznych stanowiących przedmiot zamówienia oraz lokalizacje dostaw częściowych określa Załącznik nr 4 do SIWZ.
3. Dostawa odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy, z uwzględnieniem wszystkich kosztów i opłat związanych z taką dostawą, w szczególności z transportem, ubezpieczeniem na czas transportu, odpowiednim zapakowaniem oraz wniesieniem do wyznaczonego pomieszczenia.
4. Dostawa odbędzie się w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00.
Przez dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. Zamawiający wymaga, aby stanowiące przedmiot zamówienia sprzęt i materiały gastronomiczne były fabrycznie nowe (np. niepowystawowe), sprawne, zdatne do umówionego użytku, wolne od wad fizycznych i prawnych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.05.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • Akcesoria kuchenne
  • Meble
  • Pozostałe elementy wyposażenia pomieszczeń

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się