Zakup i dostawa płyt styropianowych

» Opis zapytania

Zakup i dostawa płyt styropianowych o wymiarze i w ilości jak niżej (długość x szerokość x grubość) :
a) 252X70X40[mm] - 20 000 szt
Najmniejsza ilość w dostawie - 500szt

Sposób i miejsce dostawy - CIP Krupski Młyn / Bieruń, na osobne wywołanie z podaniem ilości w dostawie.

Termin dostaw - 07.05.2018 - 31.12.2018
Termin płatności - min.60 dni

Dostawca zobowiązany jest do poinformowania o posiadanych systemach zarządzania jakością, środowiska, bezpieczeństwa informacji i BHP
Nieudzielenie przez Kupującego zamówień lub też w przypadku gdy ilość złożonych zamówień nie osiągnie wielkości 20 000 szt., nie stanowi dla Sprzedającego podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Kupującego, w szczególności roszczeń odszkodowawczych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.04.2018 | 08:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Surowce i półprodukty
  • Tworzywa sztuczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się