USŁUGA - CERTYFIKACJA ZAWIESI ŁAŃCUCHOWYCH I OGNIW (WTC).

» Opis zapytania

Proszę o podanie oferty cenowej oraz warunków płatności na poniższą usługę:

1. USŁUGA CERTYFIKACJI ZAWIESI ŁAŃCUCHOWYCH I OGNIW - 1 KPL.(18 SZT)

2. USŁUGA WYMIANY TABLICZEK ZNAMIONOWYCH I ZŁĄCZEK ZAWIESI ŁAŃCUCHOWYCH - 18 SZT

KOSZT CERTYFIKACJI WG PONIŻSZEGO ZESTAWIENIA:

1. Zawiesie łańcuchowe 2ZŁA/6,0m, 11,2/8,0T, FI 16, przegląd - 1 SZT

2. Zawiesie łańcuchowe 2ZŁA/6,0m, 11,2/8,0T, FI 16, przegląd - 1 SZT

3. Zawiesie łańcuchowe 2ZŁA/6,0m, 17,0/12,5T, FI 20, przegląd - 1 SZT

4. Zawiesie łańcuchowe 2ZŁA/6,0m, 17,0/12,5T, FI 20, przegląd - 1 SZT

5. Zawiesie łańcuchowe 2ZŁA/6,0m, 7,5/5,3T, FI 13, przegląd - 1 SZT

6. Zawiesie łańcuchowe 2ZŁA/6,0m, 7,5/5,3T, FI 13, przegląd - 1 SZT

7. Zawiesie łańcuchowe 2ZŁA/6,0m, 7,5/5,3T, FI 13, przegląd - 1 SZT

8. Zawiesie łańcuchowe 2ZŁA/6,0m, 7,5/5,3T, FI 13, przegląd - 1 SZT

9. Zawiesie łańcuchowe 2ZŁA/6,0m, 17,0/12,5T, FI 20, przegląd - 1 SZT

10. Zawiesie łańcuchowe 2ZŁA/6,0m, 17,0/12,5T, FI 20, przegląd - 1 SZT

11. Zawiesie łańcuchowe 2ZŁA/6,0m, 7,5/5,3T, FI 13, przegląd - 1 SZT

12. Zawiesie łańcuchowe 2ZŁA/6,0m, 7,5/5,3T, FI 13, przegląd - 1 SZT

13. Zawiesie łańcuchowe 2ZŁA/7,0m, 11,2/8,0T, FI 16, przegląd - 1 SZT

14. Zawiesie łańcuchowe 2ZŁA/7,0m, 11,2/8,0T, FI 16, przegląd - 1 SZT

15. Ogniwo A 50-10 kl.10 40,0T, FI 50, przegląd - 1 SZT

16. Ogniwo A 50-10 kl.10 40,0T, FI 50, przegląd - 1 SZT

17. Zawiesie łańcuchowe 2ZŁA/3,0 m, 11,2/8,0T, FI 16, przegląd - 1 SZT

18. Zawiesie łańcuchowe 2ZŁA/3,0 m, 11,2/8,0T, FI 16, przegląd - 1 SZT

Uwagi:
W przeglądzie i ofercie na przegląd zawiesi należy uwzględnić (w razie potrzeby) wymianę nieczytelnych tabliczek znamionowych w/w zawiesi.
Usługa dot. wykonania standardowego przeglądu i wystawienia certyfikatu do każdego zawiesia i ogniwa według w/w zestawienia.
Usługa do wykonania na miejscu w naszym wydziale WTC w Polkowicach.

OFERTA WYŁĄCZNIE NA USŁUGĘ ZGODNIE Z NASZYM ZAPYTANIEM.

W ofercie proszę podać:
- cenę jednostkową oraz czas jej obowiązywania (np. do końca roku kalendarzowego), każda zmiana ceny skutkować będzie ponownym uruchomieniem ofertowania oraz postępowania ofertowego w systemie wspierania zakupów Centralnego Biura Zakupów KGHM PM S.A.;
- czas dostawy od momentu otrzymania zamówienia;
- warunki/koszt dostawy/transportu (PROSZĘ O WLICZENIE KOSZTÓW TRANSPORTU/DOJAZDU);
- warunki płatności (przelew minimum 60 dni).

W razie pytań proszę o kontakt pod numerem tel. 076 8470 919 lub fax. 076 8470 914.

Proszę o odpowiedź z ofertą do dnia 27.04.2018 r.

„Treść wiadomości wraz z załącznikami stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, kopiowanie i udostępnianie osobom nieupoważnionym jest zakazane.”

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.05.2018 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.