ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ UMUNDUROWANIA TYPUGALOWEGO I WYJŚCIOWEGO WEDŁUG OKREŚLONYCH WZORÓW DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH, REALIZOWANY NA POTRZEBY 17 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W KOSZALINIE.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz dostawą umundurowania typu galowego i wyjściowego według określonych wzorów dla żołnierzy zawodowych, realizowany na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie, w tym:
1) Płaszcz damski Wojsk Lądowych, wzór WDTT 215D/MON w ilości 65 szt.
2) Mundur wyjściowy Wojsk Lądowych, wzór WDTT 101/MON w ilości 10 kpl.
3) Mundur wyjściowy Marynarki Wojennej, wzór WDTT 106/MON w ilości 2 kpl.
4) Mundur wyjściowy damski z spódnicą Wojsk Lądowych, wzór WDTT 136/MON w ilości 40 kpl.
5) Mundur galowy Marynarki Wojennej, wzór WDTT 108MW/MON w ilości 2 kpl.
6) Mundur galowy Sił Powietrznych, wzór WDTT 108/MON w ilości 15 kpl.
2. Oznaczenie CPV przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: 35811300-5 – mundury wojskowe.
3. Istotne wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia:
1) Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego zawierający: nazwę, cechy, przeznaczenie, przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne i jakościowe, a także przewidywane ilości i rozmiarówka określone zostały w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
2) Dostarczone przedmioty umundurowania typu galowego i wyjściowego powinny być wyrobami nowymi, wcześniej nieużywanymi, pochodzącymi z bieżącej produkcji, posiadającymi nienaruszone cechy pierwotnego opakowania, kompletne oraz wolne od wad technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu, zapakowane w oryginalne opakowania posiadające zabezpieczenia pozwalające na prawidłowe przechowywanie i bezpieczny transport, z podaną nazwą producenta i wskazaniem terminu upływu gwarancji.
3) Wykonawca powinien posiadać zatwierdzony wzór przedmiotu umundurowania będącego przedmiotem zamówienia przez Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Mundurowej zgodny z Wojskową Dokumentacją Techniczno-Technologiczną WDTT do produkcji seryjnej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.05.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się