Usługa wykonania prac związanych z bieżącą konserwacją pomników, miejsc pamięci i obiektów małej architektury znajdujących się w administrowaniu ZTP na terenie Dzielnicy Śródmieście w Warszawie.

» Opis zapytania

7. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z bieżącą konserwacją pomników, miejsc pamięci i obiektów małej architektury znajdujących się w administrowaniu ZTP na terenie Dzielnicy Śródmieście w Warszawie.
7.1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
7.1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 2 do SIWZ;
7.1.2. Kosztorys ofertowy na okres jednego roku kalendarzowego – zał. nr 3 do SIWZ;
7.1.3. Wzór umowy – załącznik nr 10 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.05.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się