Usługa cateringowa podczas spotkań Zespołu ds. opracowania standardu oraz Zespołu Monitorującego w ramach projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej składającej się z ciepłego posiłku i serwisu kawowego podczas spotkań Zespołu ds. opracowania standardu łącznie dla max. 24 osób x 20 spotkań oraz Zespołu Monitorującego dla max. 7 osób x 2 spotkania, w ramach realizacji projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia określa – załącznik nr 1 do Ogłoszenia – opis przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.05.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się