Dostawa wkładów filtracyjnych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wkładów filtracyjnych zgodnie z wymogami Taktyczno- Technicznymi, które stanowią załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w rozbiciu na 5 części (zadań): Zadanie 1: Wkład filtra paliwowego MIKRO 80/250, Zadanie 2: Wkład filtracyjny koalescencyjny 152/730, Zadanie 3:Wkład filtracyjny koalescencyjny 152/365, Zadanie 4: Wkład filtracyjny separacyjny 152/730, Zadanie 5: Wkład filtracyjny separacyjny 152/365 w ilości przedstawionym w tabeli w Rozdziale nr III pkt. 1 SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.05.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się