DOSTAWY TLENKU AZOTU WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLI

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest:
• zakup i sukcesywne dostawy gazu medycznego - tlenku azotu o stężeniu 400 ppm w ilości
30 butli
• dzierżawa butli w okresie trwania umowy:
a) 4 butle na miesiąc o pojemności 10 litrów (butle o wymiarach wysokość do 90 cm, średnica do 21 cm)
b) 1 urządzenie do podaży medycznego tlenku azotu.

WYMAGANIA DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Wykonawca może zaoferować wyłącznie produkty lecznicze wpisane do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2017r., poz. 2211).
2. Wymagania minimalne dal urządzenia do podaży tlenku azotu:
• Aparat współpracuje z respiratorem o wysokiej częstotliwości.
• Monitorowanie NO, NO2, O2.
• Alarm przekroczenia i spadku nastawionej dawki/stężenia NO
• Alarm przekroczenia stężenia NO2.
• Alarm stężenia O2
• Alarmy dźwiękowe wraz z komunikatem wyświetlanym na monitorze.
• Dodatkowe urządzenie serwisowe
• Urządzenie do podawania NO medycznego musi współpracować z respiratorem Sensor Medics 3100.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.05.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się