,,ZAKUP ODZIEŻY OCHRONNEJ I ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ DLA PRACOWNIKÓW RON”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników RON, ratowników medycznych 14 WOG i jednostek będących na zaopatrzeniu. Szczegółowy wykaz asortymentowo – ilościowy oraz wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku nr 2a i 2b - formularzu cenowym. Zamawiający dzieli zamówienie na części oraz dopuszcza składanie ofert częściowych. Za ofertę częściową uważa się ofertę obejmującą pełny asortyment danego zadania. Liczba zadań 2.
Zadanie nr 1
Odzież ochronna i środki ochrony indywidualnej dla pracowników RON.
Zadanie nr 2
Odzież ochronna i środki ochrony indywidualnej dla pracowników RON – kucharze i ratownictwo medyczne.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.05.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się