Produkcja i dostawa 1.000 szt. kamizelek o intensywnej widoczności z napisami „POLICJA”, „DOWÓDCA"

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Produkcja i dostawa 1.000 szt. kamizelek o intensywnej widoczności z napisami „POLICJA”, „DOWÓDCA.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 3 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna „Kamizelka ostrzegawcza o intensywnej widoczności dla policji do działań szkoleniowych – dla dowódcy”, edycja 2017.
Wzór poglądowy jest udostępniony do wglądu w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
W celu zapewnienia równego traktowania podmiotów ubiegających się o zamówienie, Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” w Łodzi, który jest autorem specyfikacji kamizelki ostrzegawczej pod nazwą „Kamizelka ostrzegawcza o intensywnej widoczności dla policji do działań szkoleniowych – dla dowódcy” oraz dokonał zgłoszenia praw ochronnych na wzór przemysłowy przedmiotu niniejszego zamówienia, udzieli wybranemu przez Zamawiającego Wykonawcy zgody (licencji), na wykorzystanie w/w rozwiązań, za wynagrodzeniem na jego rzecz w wysokości 30% wartości brutto umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.04.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się