Dostawa gazów technicznych sprężonych, gazów technicznych w stanie skroplonym i mieszanin kalibracyjnych wraz z dzierżawą butli i zbiorników na gazy skroplone oraz gazów medycznych

» Opis zapytania

Dostawa gazów technicznych sprężonych, gazów technicznych w stanie skroplonym i mieszanin kalibracyjnych wraz z dzierżawą butli i zbiorników na gazy skroplone oraz gazów medycznych, w tym: gazy sprężone techniczne w butlach, reduktory butlowe O2, CO2, dozowniki O2, dozowniki CO2, regulatory podciśnienia (próżni), punkty poboru gazów medycznych O2, Air i VAC typ AGA MC70, punkty poboru gazów medycznych O2, Air, VAC typ AGAPPI i PPI, punkty poboru gazów medycznych O2, Air, VAC, odciągów gazów typ Dräger, wkłady filtrów pary technologicznej, gazy medyczne w butlach, sprężony tlen medyczny w butlach, ciekły azot medyczny, hel sprężony 6,0 do zabiegu kontrapulsacji, hel medyczny 99%.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.05.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się