Dostawa rękawic

» Opis zapytania

Dostawa jednorazowa do miejsc wyszczególnionych w specyfikacji dostaw na koszt sprzedającego w terminie 7 dni od otrzymania zamówienia.
Wykonawca równocześnie ze złożeniem oferty zobowiązany jest dostarczyć wzory ( próbki ) asortymentu zgodnie ze złożoną ofertą - po jednym komplecie ( parze ) wzoru z każdej pozycji. Próbki powinny być oznaczone nazwą i pieczątką Firmy. Zamawiający przebada i przetestuje próbki asortymentu a następnie zwróci je Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane jako najkorzystniejsze na ich wniosek. Obowiązywał będzie odbiór osobisty. Próbki należy dostarczyć do PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie, ul. Lubelska 5, I piętro pokój 103 w godzinach 7-14 przed terminem składania ofert.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.04.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się