Dostawa środków ochrony indywidualnej i odzieży dla pracowników kolejowego ratownictwa technicznego

» Opis zapytania

Dostawa środków ochrony indywidualnej i odzieży dla pracowników kolejowego ratownictwa technicznego. Asortyment odzieży i obuwia dla pracowników ratownictwa kolejowego musi być wykonany zgodnie z § 12 Instrukcji o Kolejowym Ratownictwie Technicznym Ir-15. Dostawa jednorazowa do miejsca wyszczególnionego w kosztorysie ofertowym na koszt sprzedającego w terminie 30 dni od otrzymania zamówienia. Wzory odzieży łącznie z opisem zostały umieszczone na Platformie Zakupowej do zapytania ofertowego. Wypełniony kosztorys ofertowy należy dołączyć na Platformie Zakupowej do złożonej oferty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.04.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się