Dostawy obłożeń, bielizny operacyjnej oraz pieluchomajtek

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są dostawy obłożeń, bielizny operacyjnej oraz pieluchomajtek – szczegółowy wykaz artykułów określają załączniki do formularza oferty
Zamówienie składa się z 5 części (zadań):
Zadanie nr 1 – cennik 1
Zadanie nr 2 – cennik 2
Zadanie nr 3 – cennik 3
Zadanie nr 4 – cennik 4
Zadanie nr 5 – cennik 5
Ilości artykułów podane w załącznikach służą do celów przeliczeniowych, wykonawca może zaproponować inne wielkości opakowań odpowiednio je przeliczając, jednak za wcześniejszą zgodą Zamawiającego
( zaokrąglając do pełnych opakowań w górę)
Ilości podane w cennikach są orientacyjne i Wykonawca nie może się na nie powoływać w przypadku ich wykorzystania w zakresie danej pozycji cennika, a co się z tym wiąże do sprzedawania artykułów po innych cenach jednostkowych niż podane w ofercie. Zamawiający oszacował ilości na podstawie aktualnego zużycia i nie jest w stanie określić ani ilości pacjentów, ani schorzeń, a tym samym materiałów które będą niezbędne w szpitalu w okresie realizacji umowy. W przypadku niniejszego zamówienia kluczową rolę odgrywa łączna wartość zamówienia( suma zamówień w obrębie danej części), która będzie podana w umowie. Wykonawca zobowiązany jest do realizowania zamówienia tych artykułów w cenie przetargowej do końca terminu realizacji umowy.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Liczba części (zadań): 5 .Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów składowych w obrębie danej części zostaną odrzucone.
Miejsce realizacji zamówienia: apteka szpitalna (IV piętro)/

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.04.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne
  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się