Dostawa sprzętu umożliwiającego stworzenie różnych konfiguracji systemu alarmowego na potrzeby szkoleń zawodowych realizowanych przez placówki oświatowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu umożliwiającego stworzenie różnych konfiguracji systemu alarmowego na potrzeby szkoleń zawodowych realizowanych przez placówki oświatowe ( zwane dalej /sprzętem/) w ramach projektu /Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej (E) w Gminie Miejskiej Kraków/ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
2. Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu, wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia oraz lokalizację dostaw określa Załączniki nr: 4 do SIWZ.
3. Dostawy sprzętu odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy, z uwzględnieniem wszystkich kosztów i opłat związanych z taką dostawą, w szczególności z transportem, ubezpieczeniem na czas transportu, odpowiednim zapakowaniem, wniesieniem do wyznaczonego pomieszczenia.
4. Dostawy odbywać się będą w dniach roboczych w godzinach od 8:00 do 15:00. Przez dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. Miejscem spełnienia świadczenia będą siedziby placówek oświatowych wskazane w Załączniku nr: 4 do SIWZ.
6. Zamawiający wymaga, aby stanowiący przedmiot zamówienia sprzęt był nowy, nieużywany, w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych,
7. Zamawiający wymaga, aby każdy sprzęt, w sytuacji gdy wymagają tego powszechnie obowiązujące przepisy prawa, posiadał deklarację zgodności

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.04.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się