DOSTAWA ŚRODKÓW HIGIENY

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków higieny różnych grup użytkowników tj. pracowników wojska, żołnierzy specjalistów, żołnierzy służby przygotowawczej, kandydatów na żołnierzy zawodowych, żołnierzy rezerwy odbywających przeszkolenie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące załączniki do SIWZ: - załącznik nr 1.1 – 1.2 - formularze ofertowe, - załącznik nr 5.1 – 5.2 – opis przedmiotu zamówienia;

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.04.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się