Sprzedaż i dostawa urządzenia do automatycznej hodowli roślin do pracowni gastronomicznej do Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie w ramach projektu pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy"

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Sprzedaż i dostawa urządzenia do automatycznej hodowli roślin do pracowni gastronomicznej do Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie w ramach realizowanego przez Gminę Miasto Rzeszów projektu nr identyfikacyjny WND-RPPK.09.04.00-18-0039/16 pn. Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX, Działanie 9.4 RPO WP 2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do umowy –szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji i wzór umowy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.04.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • Akcesoria kuchenne
  • Meble
  • Pozostałe elementy wyposażenia pomieszczeń

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się