Usługi cateringowe (przerwa kawowa i obiad) dla uczestników 3 kursów we Włocławku w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi cateringowe (przerwa kawowa i obiad) dla uczestników 3 kursów we Włocławku w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 – Formularzu ofertowym oraz Załączniku nr 4 – Wzorze umowy. 3. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie realizacja zamówienia publicznego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.04.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się