„Zorganizowanie wycieczki szkoleniowej dla uczniów klas sportowych – trzy grupy sportowe”. Zadanie 1. „Zorganizowanie wycieczki szkoleniowej dla uczniów klas sportowych – grupa pływaków”. Zadanie 2. „Zorganizowanie wycieczki szkoleniowej dla uczniów klas sportowych – grupa koszykarzy + grupa siatkarzy” – dwie grupy. Zadanie 3. „Zorganizowanie wycieczki szkoleniowej dla uczniów klas sportowych – grupa lekkoatletów”.

» Opis zapytania

2. Część ogólna.
1) Przedmiot zamówienia obejmuje realizację trzech (3) zadań częściowych.
2) Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę zadań tj. od 1 do 3.
3) Przewidywana całkowita ilość uczestników wynosi – 221 os. (młodzież - osoby płatne) + 15 opiekunów (osoby bezpłatne) razem 236 osób – ilość uczestników może ulec zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu) z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. Przewidywaną ilość uczestników dla zadań od 1 do 3 podano w opisie do każdego zadania.
4) Zadanie nr 2 tj. „grupa koszykarzy + grupa siatkarzy” obejmuje dwie grupy: I grupa 40 osób + 3 opiekunów; II grupa 60 osób + 4 opiekunów.
5) Dla Zadania 2 Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników Wykonawca zapewni dojazd na każdy trening dla grupy koszykarzy i siatkarzy. Transport wliczony w cenę.
6) Terminy wyjazdów dla zadań od 1 do 3 (z podziałem na grupy wyjazdowe) zgodnie z pkt 4 SIWZ i szczegółowym opisem – Część IV SIWZ.
7) Podane terminy dla poszczególnych zadań od 1 do 3 są terminami wymaganymi, i mogą ulec zmianie tylko w sytuacjach opisanych w SIWZ i umowie.
8) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany liczby uczestników w poszczególnych grupach. Dokładna liczba uczestników wycieczki, zostanie podana na 2 dni tydzień przed planowanym wyjazdem.
9) Czas trwania wycieczki 5 pełnych dób dla wszystkich grup.
10) Transport wliczony w cenę oferty.
11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość obejrzenia obiektu przed podpisaniem umowy.

3. Szczegółowy przedmiot zamówienia.
Szczegółowy opis warunków dla każdej z grup podano w OPZ do każdego zadania – Załącznik nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.05.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi hotelarskie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się