Utrzymanie i pielęgnacja zielni miejskiej na terenie miasta Ząbki w 2018 roku

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są usługi utrzymania i pielęgnacji zieleni miejskiej na terenie Miasta Ząbki w 2018 roku.

2. Zakres przedmiotu zamówienia w szczególności obejmuje:
1.1. Koszenie trawników i zieleńców:
a) łączna orientacyjna powierzchnia do koszenia wynosi ca 230 000 m²,
b) 6 razy w trakcie trwania umowy – co najmniej raz w miesiącu przy użyciu kosiarek mechanicznych wraz z:
 utylizacją lub kompostowaniem bądź wykorzystaniem w inny sposób (zgodny z obowiązującymi przepisami) materiału roślinnego powstałego w wyniku wykonywania prac pielęgnacyjnych, a także uschniętych lub powalonych przez wiatr albo śnieg konarów i gałęzi,
 utrzymywaniem czystości poprzez usuwanie nieczystości m.in. liści, folii, szkieł, gruzu, papierów, suchych gałęzi, odchodów zwierzęcych i innych nieczystości.

1.2. Strzyżenie żywopłotów i krzewów:
a) łączna orientacyjna powierzchnia wynosi ca 5 000 m²,
b) co najmniej 3 razy w trakcie trwania umowy z zastrzeżeniem, że w ciągu rocznej wegetacji ogólny przyrost nie przekroczy 5 cm, wraz z:
 formowaniem żywopłotów polegającym na przycinaniu i kształtowaniu całej powierzchni zielonej i cięciach sanitarnych (usunięcie pędów uszkodzonych, chorych, suchych).

1.3. Cięcia odmładzające krzewy:
Minimum raz na 3 miesiące, przy użyciu nożyc (sekatorów) mechanicznych, wraz z:
 utylizacją lub kompostowaniem bądź wykorzystaniem w inny sposób materiału roślinnego powstałego w wyniku wykonywania prac pielęgnacyjnych, a także uschniętych lub powalonych przez wiatr albo śnieg gałęzi,
 utrzymywaniem czystości poprzez usuwanie nieczystości, m.in. liści, folii, szkieł, gruzu, papierów, suchych gałęzi, odchodów zwierzęcych, itp.

1.4. Cięcia sanitarne, prześwietlające oraz cięcia techniczne drzew:
Usunięcie gałęzi lub konarów (jednorazowo do 30% żywej masy) z zabezpieczeniem grubszych ran preparatem specjalistycznym – do 200 sztuk, wraz z:
 utylizacją lub kompostowaniem bądź wykorzystaniem w inny sposób (zgodny z obowiązującymi w tym względzie przepisami) materiału roślinnego powstałego w wyniku wykonywania prac pielęgnacyjnych, a także uschniętych lub powalonych przez wiatr albo śnieg konarów i gałęzi.

1.5. Usunięcie drzew:
Do 30 sztuk drzew wskazanych przez Zamawiającego wraz z frezowaniem pni na głębokość 30 cm, zasypaniem miejsca po frezowaniu ziemią urodzajną, wysiewem trawy oraz wywozem biomasy.

1.6. Zasadzenie drzew:
W miejscach oraz terminach uzgodnionych i wskazanych przez Zamawiającego – do 60 sztuk, wraz z ich opalikowaniem i pielęgnacją (w tym podlewaniem).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.04.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się