DOSTAWA PRZEWODU JEZDNEGO Djp 100 mm2 LUB/I DOSTAWA PRZEWODU L 95 mm2 LUB/I DOSTAWA PRZEWODU Lg 10 mm2

» Opis zapytania

Zadanie 1 – dostawa przewodu jezdnego Djp 100 mm2.
Zadanie 2 – dostawa przewodu L 95 mm2
Zadanie 3 – dostawa przewodu Lg 10 mm2
Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wykonany w gatunku I, zgodny z Polskimi Normami.
Przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm w związku z czym Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym pod warunkiem, że oferowany asortyment jest identyczny funkcjonalnie i jest możliwie najbardziej zbliżony pod względem konstrukcji, składu, materiałów z których jest wykonany, rozmiarów itp. do wyrobów wymienionych w zestawieniu asortymentowym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ocena równoważności oferowanych przez wykonawcę rozwiązań z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ będzie dokonywana na podstawie załączonego do oferty zestawienia porównawczego. Zestawienie takie należy opracować w formie tabelarycznej i dołączyć do oferty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.05.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Kable, przewody

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się