Przegląd i konserwacja systemu wczesnej detekcji tlenia ADICOS na instalacji nawęglania bloku w TAURON Ciepło Sp. z o.o., Zakład Wytwarzania Bielsko-Biała

» Opis zapytania

Zapraszamy do przystąpienia do postepowania przerwowego i złożenia oferty zgodnie z załączonymi dokumentami.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.04.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt p. poż.
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się