Budowa mostu dla pieszych w Czekarzewicach II oraz rozbiórka starego w ramach zadania pn.: "Przebudowa mostu dla pieszych ww Czekarzewicach II"

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest budowa mostu dla pieszych w Czekarzewicach II przez rzekę Kamienną oraz rozbiórka starego w ramach zadania pn. Przebudowa mostu dla pieszych w Czekarzewicach II, o następującej charakterystyce i parametrach: obiekt przystosowany do przenoszenia obciążeń klasy dla ruchu pieszych to jest 4kN/m2 zgodnie z wymaganiami PN-85/S-100030, liczba przęseł 2szt, liczba podpór 3szt, długość całkowita mostu 30,60m, rozpiętość przęsła L=2 x 18,00m, rozpiętość w świetle podpór Lo=2 x 17,40m, szerokość całkowita mostu Bc=3,0m, szerokość użytkowa w świetle poręczy Bu=2,4m, długość ze skrzydełkami L=45,70m. Przyczółki wykonane ze ścianami bocznymi i ze skrzydełkami, grubości ściany przedniej 90 cm. Filar pośredni jest pełnościenny o grubości 60 cm i został wyposażony w ściankę osłonową chroniąca łożyska elastomerowe przed elementami niesionymi przez wody powodziowe. Obiekt posadowiony na palach wykonanych z rur stalowych D 508/12,5mm wypełnionych betonem C 25/30. Przewidziano zagłębienie pali min. 1,0m w skale miękkiej. But wieńczący rurę stalową nie wliczany jest w długość pala i wykonany będzie wg. opracowania Wykonawcy, zależnie od przyjętej technologii pogłębiania rury. Minimalne zagłębienie rury w betonie wynosi 5cm.
Pod podporą nr 1 i 2 przewidziano wykonanie po 4 pale o długości 4,00m każdy. Pale zostaną zwieńczone ławą fundamentową żelbetową o wymiarach 3,30 x 3,30 m i grubości od 0,75 do 0,80m. Pod podporą nr 2 zaprojektowano 6 pali o długości 4,0 m każdy. Pale zwieńczone zostaną ławą monolityczną żelbetową o wymiarach w planie 3,00x3,60m i grubości od 0,75 do 0,80m.
Podpory:
Podpory mostu zaprojektowano w formie dwóch przyczółków i filara o konstrukcji masywnej, żelbetowej. Za przyczółkami zaprojektowano wolnostojące ściany boczne zakończone skrzydełkami. Przyczółki stanowią symetryczne odbicie.
Wysokość ściany przedniej od ławy do ciosów podłożyskowych wynosi 2,40m, natomiast wysokość całkowita ściany przedniej wynosi 3,065m w osi obiektu. Grubość ściany przedniej przyczółka wynosi 0,90m. w osi obiektu, od strony czołowej, wykształtowana została nisza o wymiarach 0,20x030m celem przeprowadzenia rury spustowej odwodnienia. Ściana boczna ma długość 1,80 m i grubość 0,45m przy ławie do 0,30m pod gzymsem. Skrzydła mają długość 2,45m, natomiast grubość zmienną, wynikającą ze zmiany grubości ściany bocznej.
Filar zaprojektowany został jako masywny ściankowy o wymiarach w planie 2,85 x 0,60 m i wysokość 4,00m, gdzie krótsza krawędź wyokrąglona została łukiem R=0,30m. Ciosy podłożyskowe zabezpieczone zostały ściankami o wysokości 0,30 m i wyprofilowanym łukiem R=0,30m.
Konstrukcję nośną pomostu stanowią dźwigary blachownice o wysokości od 0,40 m nad przyczółkiem do 0,50 m nad podporą pośrednią. Zespolone one są z płytą żelbetową grubości 0,18 m w spadku 2,5 % do osi obiektu (osi odwodnienia). Dźwigary główne mają żeberka usztywniające oraz połączone są poprzecznicami stalowymi w rozstawie 4,50m. Nad podporami zaprojektowano poprzecznice żelbetowe, usztywniające konstrukcję pomostu.
Nasyp wzdłuż obiektu podtrzymywany jest przez skrzydełka żelbetowe równoległe do obiektu posadowione na wspólnej ławie fundamentowej z konstrukcją nośną obiektu.
Dane materiałowe:
- beton płyty pomostu i podpór żelbetowych C30/37, klasa ekspozycji: XC3 XD1 XF2
- beton ławy fundamentowej C3037, klasa ekspozycji: XC2 XF3
- beton pali C25/30, klasa ekspozycji: XC1
- stal zbrojeniowa A-IIIN (B500SP)
- stal konstrukcyjna dźwigarów pomostu S460M.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.05.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się