Dostawa sprzętu metalowego dla KWP w Lublinie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu metalowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
2. Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia (dostawy) określony jest w załączniku nr 1.1 do SIWZ (kalkulacji asortymentowo – cenowej). Zaoferowany przez Wykonawcę asortyment musi spełniać wszystkie wymagania / parametry Zamawiającego określone w przedmiotowym załączniku.
3. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany asortyment spełniał wymagania odpowiednich krajowych i europejskich norm i standardów jakości oraz spełniał wszelkie wymogi przewidziane prawem dla tego rodzaju asortymentu, w szczególności w przypadku szaf metalowych do przechowywania dokumentów niejawnych wykonanie i wyposażenie musi być zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 683 z późniejszymi zmianami). Wykonawca oświadczy, że zaoferowany przez niego asortyment spełnia powyższe wymagania. Oświadczenie znajduje się w załączniku nr 1.1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.04.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Metale

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się