Dostawa akcesoriów laboratoryjnych i odczynników chemicznych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów laboratoryjnych i odczynników chemicznych dla Jednostek Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach:

Część I Kod CPV i nazwa
33696000-8- Odczynniki chemiczne
38437000-7- Pipety i akcesoria laboratoryjne
Część II Kod CPV i nazwa
33696000-8- Odczynniki chemiczne
38437000-7- Pipety i akcesoria laboratoryjne
Część III Kod CPV i nazwa
33696000-8- Odczynniki chemiczne
38437000-7- Pipety i akcesoria laboratoryjne
Część IV Kod CPV i nazwa
33696000-8- Odczynniki chemiczne
38437000-7- Pipety i akcesoria laboratoryjne
Część V Kod CPV i nazwa
33696000-8- Odczynniki chemiczne
38437000-7- Pipety i akcesoria laboratoryjne

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis parametrów technicznych i dodatkowych wymagań zawiera załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do transportu, rozładunku wraz z wniesieniem do wskazanych przez zamawiającego pomieszczeń, złożenia i ustawienia dostarczonych akcesoriów laboratoryjnych i odczynników chemicznych.
4. Przedmiot zamówienia musi posiadać: instrukcję obsługi, aprobaty techniczne, certyfikaty oraz wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przy tego typu akcesoriach laboratoryjnych i odczynnikach chemicznych.
ROZDZIAŁ IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonawca zrealizuje zamówienie tj. dostarczy przedmiot zamówienia w terminie 14 dni od podpisania umowy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.04.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny
  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się