Usługa cateringu podczas konferencji promującej projekt pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej” OP-IV.272.46.2018.AO

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa podczas 1-dniowej konferencji promującej projekt pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej” realizowanego w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dla potencjalnych beneficjentów, którymi są gminy województwa lubelskiego i podkarpackiego.
Szczegóły dotyczące konferencji:
1. Miejsce konferencji: Lublin – Lubelskie Centrum Konferencyjne, ul. A. Grottgera 2
2. Termin: do 30.06.2018 r. Zamawiający wskaże dokładny termin realizacji zamówienia na 10 dni przed konferencją.
3. Czas trwania: od godziny 10.00 do godziny 14.30.
4. Liczba uczestników: maksymalnie 150 osób
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.04.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się