Dostawa artykułów gospodarczych do utrzymania czystości

» Opis zapytania

1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów gospodarczych do utrzymania czystości w asortymencie i w szacunkowej ilości określonej w Załączniku Nr 2 do SIWZ.
2 Dostawa w części nr 1 obejmuje również nieodpłatne użyczenie dozowników na czas trwania umowy. Dozowniki i forma użyczenia zostały opisane w Załączniku Nr 3 do SIWZ.
3 Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4 Przedmiot zamówienia został opisany w Załączniku Nr 2 oraz Załączniku Nr 3 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.04.2018 | 08:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się