Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap I - Grodzisko – Miejski Park Zieleni i Wypoczynku w miejscowości Czchów - zwiększenie atrakcyjności Gminy Czchów poprzez aranżację Wzgórza zamkowego – „Dostawa Obiektów Militarnych”

» Opis zapytania

3.2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa obiektów militarnych oraz dostawa tablic informacyjno-kierunkowych w ramach zadania: Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap I - Grodzisko – Miejski Park Zieleni i Wypoczynku w miejscowości Czchów - zwiększenie atrakcyjności Gminy Czchów poprzez aranżację Wzgórza zamkowego w podziale na 19 części, według poniższego zestawienia. Repliki obiektów (część 1-18) nawiązują do oryginalnego wyposażenia i stanowić będą atrakcję turystyczną. Część 19 obejmuje dostawę tablic informacyjno-kierunkowych przedstawiających rozmieszczeniem obiektów.
Szlak Średniowieczny:
1) Część 1 – Onager – replika
2) Część 2 – Pluteja- replika
3) Część 3 – Hak niszczycielski- replika
4) Część 4 - Kusza wałowa- replika
5) Część 5 – Dźwig do oblewania smołą- replika
6) Część 6 – Drabina szturmowa- replika
7) Część 7 – Taran- replika
8) Część 8 – Trebusz- replika
9) Część 9 – Perriere- replika
10) Część 10 – Hufnica XV w. na lawecie- replika
11) Część 11 – Wineja – replika
Szlak nowożytny:
12) Część 12 – Falkonet mały XVII w. na lawecie- replika
Szlak II wojny światowej:
13) Część 13 – CKM na stanowisku 3 sztuki - replika
14) Część 14 – Kuchnia polowa- replika
15) Część 15 – Armata ZIS 2 II wojna światowa- replika
16) Część 16 – Armata kal. 122 mm- replika
17) Część 17 – Armata dywizyjna D-44 85 mm- replika
18) Część 18 – Armata przeciwlotnicza S-60- replika
19) Część 19 – 9 szt. tablic informacyjno-kierunkowych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części został określony w załączniku nr 1 do SIWZ – (tj. opis przedmiotu zamówienia, rozmieszczenie na planie zagospodarowania terenu).
3.3. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia (w odniesieniu do wszystkich części) to: Gmina Czchów, 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski.
3.4. Minimalny okres gwarancji (dotyczy części 1-18) wynosi 24 miesiące.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.04.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi marketingowe i PR

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się