Usługa szycia na miarę przedmiotów umundurowania i wyekwipowania dla Jednostki Wojskowej Nr 6021.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: usługa szycia na miarę przedmiotów umundurowania i wyekwipowania dla Jednostki Wojskowej Nr 6021.
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
35811300-5 Mundury wojskowe
18212000-8 Koszule
18223200-0 Kurtki
18234000-8 Spodnie
18212000-8 Płaszcze
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku Nr 2 do SIWZ
(tj.: Opis przedmiotu zamówienia).
3. ZAMAWIAJĄCY wymaga zatrudnienia przez WYKONAWCĘ lub PODWYKONAWCĘ na podstawie umowy o pracę osoby wskazane przez ZAMAWIAJĄCEGO wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: osoby wykonujące zdjęcie miary i dokonywanie przymiarek, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 108).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.04.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się