Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Kościana. Jest to zamówienie wspólne dla Powiatu Kościańskiego i Gminy Miejskiej Kościan

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Kościana, zwana w dalszej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia „SPP” lub strefą. Jest to zamówienie wspólne dla Powiatu Kościańskiego i Gminy Miejskiej Kościan.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) stały dozór techniczny i konserwacja 15 istniejących urządzeń do pobierania opłat parkingowych (parkometrów).
2) zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie w obrębie SPP Biura Strefy Płatnego Parkowania
3) dozór techniczny i administracyjny oraz kompleksowy serwis gwarantujący stałą gotowość operacyjną urządzeń technicznych i komputerowych.
4) pobieranie opłat za parkowanie, opłat abonamentowych oraz opłat dodatkowych, rozliczanie tych przychodów i przekazanie ich Zamawiającemu,
5) kontrolę uiszczania opłat za parkowanie,4. Strefa posiada 436 miejsc parkingowych w tym 24 miejsc dla osób niepełnosprawnych załącznik nr 3 .
5. Strefą Płatnego Parkowania objęto następujące ulice: Marszałka Józefa Piłsudskiego, Stanisława Szczepanowskiego, Rynek, Kościelna, Szpitalna, Ks. Prymasa Wyszyńskiego, pl. Wolności, Nadobrzańska, Św. Ducha, Franciszka Masztalerza, Wodna, Leona Ciszaka, Klemensa Kruszewskiego, Rzemieślnicza, pl. Niezłomnych, plac pomiędzy ul. Szewską a ul. Targową, ul. W. Czajki ( po oddaniu drogi do użytkowania po jej przebudowie. Przewidywany termin oddania do użytkowania drogi to sierpień 2018 r. ).
6. Zamawiający wymaga, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy, zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę minimum 3 osób wykonujących prace opisane w przedmiocie zamówienia tj: kontroler, obsługa administracji biura strefy.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.04.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Administrowanie budynków
  • Usługi eksploatacji budynków
  • Usługi sprzątania
  • Utrzymanie zieleni

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się