SYSTEM DYNAMICZNEJ INFORMACJI PASAŻERSKIEJ WRAZ Z NARZĘDZIEM DYSPOZYTORSKIM DLA FLOTY 20 POJAZDÓW DOSTAWA I MONTAŻ ELEKTRONICZNYCH TABLIC PRZYSTANKOWYCH W TECHNOLOGII LCD – 6 SZTUK w ramach projektu „PRZYJAZNA KOMUNIKACJA W SKIERNIEWICACH – ZAKUP NISKOEMISYJNEGO TABORU Z INTEGRACJĄ SYSTEMÓW KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ ORAZ MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ”

» Opis zapytania

1) Zamawiający w ramach przedmiotu zamówienia wymaga:
a) dostaw i montaż 6 szt. jednostronnych elektronicznych fabrycznie nowych tablic informacyjnych wraz z urządzeniami do komunikacji z serwerem,
b) dostaw i montaż fabrycznie nowych urządzeń lokalizujących pojazdy wraz z urządzeniami do komunikacji z serwerem – 20 kompletów,
c) dostawy aplikacji mobilnej dla kierowców, działającej w systemie operacyjnym Android, umożliwiającej śledzenie pojazdów w czasie rzeczywistym,
d) dostawy i instalacji oprogramowania użytkowego dla systemu wraz z licencjami,
e) dostaw wszystkich niezbędnych urządzeń wchodzących w skład systemu,
f) montażu wszystkich urządzeń, ich konfiguracji, wdrożenia i uruchomienia systemu,
g) wdrożenia systemu planowania podróży.
2) Dostarczone urządzenia muszą w najwyższym możliwym stopniu zapewnić sprawne zarządzanie systemem dynamicznej informacji pasażerskiej poprzez zapewnienie odpowiedniej łączności pomiędzy narzędziem dyspozytorskim, autobusami, tablicami informacyjnymi, a społeczeństwem.
Procesy i operacje muszą odbywać się w sposób płynny i automatyczny.
Wszystkie urządzenia w systemie muszą pracować z jednego wzorca czasu.
3) Zamawiający wymaga, aby docelowo obsługa systemu w każdym zakresie była w pełni realizowana samodzielnie przez Zamawiającego bez konieczności pośrednictwa wykonawcy lub podmiotów/osób trzecich.
4) Przekazanie Zamawiającemu wszelkich danych i informacji oraz dokumentacji dotyczących aplikacji, pozwalających Zamawiającemu na rozszerzenie systemu o kolejne tablice informacji pasażerskiej.
5) Przeprowadzenie instruktażu pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi systemu.
6) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.04.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Sprzęt i akcesoria telekomunikacyjne
  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się